Kotle Immergas - Regulace kotlů

Interface pro kaskádu kotlů
Interface je komunikační převodník pro řízení kondenzačních kotlů VICTRIX Superior 32 kW X do kaskády. Kaskáda včetně topných zón je řízena pomocí regulátoru THEATA. Maximální počet kotlů v kaskádě je 8.

Řídící jednotka ARC Uni

jednotkaarcimmergas

Řídící jednotka ARC Uni v sobě zahrnuje programovatelný modulační termostat a kompaktní ovládací panel kotle. Ve spolupráci s venkovní sondou dokáže regulovat teplotu výstupní topné vody dle aktuálních klimatických podmínek. Jednotka je vybavena dvěma komunikačními protokoly na bázi protokolu OpenTherm, které jsou však upraveny pro kotle Immergas. Řídicí jednotka ARC Uni nabízí široké spektrum doplňkových funkcí. Za zmínku stojí zejména možnost nastavení tepelné setrvačnosti budovy, možnost nastavení hystereze prostorové teploty či aktivace režimu vzdáleného spínání pomocí GSM modulu. více

Řídící jednotka CRD

jednotkacrdimmergas

Jedná se o speciální řídicí jednotku, která v sobě zahrnuje programovatelný termostat a kompaktní ovládací panel kotle. Pomocí této jednotky lze z pohodlí obývacího pokoje nastavovat požadované teploty a režimy kotle. Díky předdefinovanému programu je jednotka CRD ihned po instalaci připravena k provozu. Uživatel může tento předdefinovaný program libovolně měnit. Na velkém a přehledném displeji jednotky lze rychle kontrolovat veškeré provozní parametry a nastavení kotle. více

Řídící jednotka Super CAR

jednotkacarimmergas

Řídící jednotka Super CAR v sobě zahrnuje programovatelný modulační termostat a kompletní ovládací panel kotle. Ve spolupráci s venkovní sondou dokáže regulovat teplotu výstupní topné vody dle aktuálních klimatických podmínek. Jednotka je vybavena jedním komunikačním protokolem na bázi protokolu OpenTherm, který je však upraven pro kotle Immergas. Okruh TUV je řídící jednotkou regulován jak teplotně tak i časově. Řídící jednotka Super CAR nabízí široké spektrum doplňkových funkcí. Za zmínku stojí zejména možnost nastavení tepelné setrvačnosti budovy, možnost nastavení hystereze prostorové teploty či aktivace režimu vzdáleného spínání jednoty pomocí GMS modulu. více

Venkovní sonda

sondaimmergas

Sonda snímání venkovní teploty umožňuje systémové regulaci optimalizovat teplotu výstupní topné vody v závislosti na aktualních klimatických podmínkách. více